MLS Nieruchomości – System Wielokrotnego Oferowania*

RE/MAX Family posługuje się w swojej działalności nowoczesnym narzędziem sprzedaży, jakim jest System Wielokrotnego Oferowania – MLS WSPON * http://www.mls.org.pl W Systemie tym znajdują się tylko sprawdzone i aktualne oferty sprzedaży i wynajmu oferowane przez biura obrotu nieruchomościami z obszaru woj. mazowieckiego, a także większych aglomeracji miejskich takich jak: Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Rzeszów, itp., należących do lokalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Biura w większości działają w oparciu o licencje zawodowe zatrudnianych pośredników, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej. System MLS WSPON Nieruchomości stawia przed biurem wymagania świadczenia usług na najwyższym poziomie: Zgłoszona nieruchomość:

 • zostaje poddana dokładnej weryfikacji pod kątem stanu faktycznego – wizytacja nieruchomości
 • jest sprawdzany jej stan prawny na podstawie pozyskanych dokumentów
 • ustalona wartość rynkowa jest poparta dogłębną analizą cech nieruchomości i tendencji na lokalnym rynku nieruchomości
 • opracowana oferta nieruchomości musi pojawić się w systemie w ciągu 72 godzin od podpisania umowy pośrednictwa
 • jest szczegółowo opisana, uzupełniona bogatą dokumentacją zdjęciową

Współpraca między biurami w ramach systemu MLS WSPON Nieruchomości:

 • odbywa się zgodnie z zasadami etyki i standardami zawodowymi pośredników w obrocie nieruchomościami, zatwierdzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury
 • ułatwia bezzwłoczne poinformowanie wszystkich biur w systemie o pojawieniu się na rynku nowej nieruchomości – codziennie rano otrzymują oni pocztą elektroniczną informacje o nowej ofercie
 • przyśpiesza proces sprzedaży (zwyczajowe dzielenie się wynagrodzeniem z pośrednikiem Klienta kupującego pozytywnie wpływa na efektywność sprzedaży)
 • do systemu MLS WSPON Nieruchomości trafia oferta po zawarciu umowy pośrednictwa z zastrzeżeniem wyłączności (tzw. umowa systemowa)

Jakie korzyści uzyskuje Klient z podpisania umowy systemowej? Kliencie, po podpisaniu umowy systemowej z zastrzeżeniem wyłączności:

 • reprezentuje Cię biuro, którego zadaniem jest szeroka promocja i reklama Twojej nieruchomości w Systemie MLS WSPON, na kilkunastu portalach internetowych, firmowej stronie www, prasie branżowej i witrynie biura,
 • Twój pośrednik sprawnie zorganizuje prezentację Twojej nieruchomości, skompletuje potrzebną dokumentację, profesjonalnie przeprowadzi negocjacje, dopilnuje, aby w umowie nie znalazły się niekorzystne dla Ciebie zapisy,
 • będziesz kontrolował proces sprzedaży, otrzymując raporty o osobach zainteresowanych ofertą i podjętych przez pośrednika działaniach,
 • Twoja nieruchomość może zostać oznaczona firmową tablicą informującą o sprzedaży/wynajmie,
 • za swoją nieruchomość uzyskasz możliwie najwyższą cenę rynkową

Podpisując umowę systemową wręczasz nam narzędzia, umożliwiające podjęcie szerokiej współpracy, w ramach której potencjalni konkurenci (inne biura nieruchomości) stają się sprzymierzeńcami, mającymi wspólny cel: SPRZEDAĆ TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ* System MLS WSPON – to system współpracy pomiędzy biurami obrotu nieruchomościami, ułatwiający zawieranie transakcji stworzony przez Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jest to organizacja zawodowa zrzeszająca pośredników w obrocie nieruchomościami z terenu województwa mazowieckiego oraz województw ościennych, największa tego typu organizacja społeczno-zawodowa w Polsce. Od 25-u lat swego istnienia WSPON skupia i szkoli swoich członków (wymóg ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji nałożony na pośredników Ustawą o gospodarce nieruchomościami). WSPON to organizacja, która aktywnie działa integrując zrzeszonych w niej pośredników, wpływając na poziom i etykę śwaidczonych przez nich usług. Oferowany przez WSPON System MLS skupia już blisko 2 600 agentów skupionych w 343 biurach, oferujących 4 200 aktualnych ofert (dane ze stycznia 2021r.).

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: