Polityka prywatności

Na podstawie Art.13 ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)  informujemy, że:
  • administratorem danych osobowych jest GILIS Nieruchomości Ilona Gilis Łukasz Gilis sc. z  siedzibą przy ul. Przeskok 10, w Milanówku 05-822 (RE/MAX Family)
  • administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • pobrane dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są w celu wykonania umowy pośrednictwa na podstawie Art.6 ust.1 lit.b, c i f – ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje odmową zawarcia umowy
  • odbiorcami danych osobowych naszych Klientów są pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu) oraz inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze;
  • dane osobowe naszych Klientów nie są przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  • dane osobowe naszych Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania umowy pośrednictwa Art.6 ust. 1 lit.b oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami 6 ust.1lit.f , a także w celu rozliczeń podatkowych Art.6 ust.1 lit.c
  • Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • dane osobowe naszych Klientów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: